logo

Radio Televizioni 4 Plus - pjese e Galactic Group

TAKIME ME FERMERET

13/09/2017 10:04 Gazetar: MIRANDA SHEHU


ORGANIZATA “QËNDRA BLEKTORALE DHE ZHVILLIMI RURAL” OJF B.ZH.R

Organizat qëndra blektorale dhe e zhvillimit rural e cila është Organizat Jo Fitm Prurëse me seli në Tiranë ka mbajtur një konferenc në qytetin e Lushnjes me temë: Bujqësia –Detyrim dhe Përgjithësi e Pushtetit Vendor , të parnishëm ishin drejtori ekzekutiv I BZHR z Fejzo Begaj,Kordinatore e Projektit Adelina Mehmetaj,Oriada Tare përfaqësuese e Organizatëës Lëviz Albaina si Përfaqësues të Bashkive . Lushnje, Kucove, dhe Belshe. Këto bashkia si: Bashkia Lushnje . Bashkia Kucove dhe Bashkia Belsh janë të përfishira në këtë project I cili synon të nxjerrë në pah disa nga problematikat kryesore të bujqësisë dhe fermerve me qëllimin e vetëm që këto kushte të plotësohen , të pranishëm ishin fermerë të 3 bashkive ku diskutuan rolin e bashkisë në ndihmë të bujqësisë dhe fermerve si dhe sa zbatohet kjo gjë. Drejtori ekzekutiv B.ZH.R z Fejzo Begaj shprehet se kjo shoqatë do të jetë një urë lidhëse në midis fermerve dhe bashkive përkatëse. Kordinatorja e Projektit z Adelina Mehmetaj thekson se bashkpunimi bashki -fermerë mungon dhe ura lidhëse është e vështirë nëse nuk reagojnë fermerët të parët,Ata duhet të drejtohen pranë bashkisë dhe që të mund të marrin informacionin e duhur. Z Mehmetaj prezantoj edhe një sondazh të kryer nga kjo shoqatë ku janë intevistuar fermerë të ndryshëm nga këta bashki dhe rezulatatet e këtij sondazhi është se shumica e fermerve nuk janë të informuar për punët e bashkisë, edhe nuk drejtohen në këto institucione për të kërkuar ndihmë , dhe në raste kur drejtohen nuk mbështetet nga bashkitë përkatëse. Vërehet edhe mangësit e bashkpunimit bashki- fermerë. Përfaqësuesja e e “Lëviz Albania” e cila mbështe këtë project Oriada Tare shprehet se mangësit qëndrojnë në të dyja palët, por fermerët duhet të drejtohen si në bashki ashtu edhe në zyra të tjera të cilat janë në ndihimë të këtyre fermerve për të marrë atë që duhet nga këto institucione .Në fund të takimit u mabjt edhe një diskutim ku fermerët shprehën edhe pakënaqësit e tyre dhe ngritën shqetësime të ndryshme me të cilat përballen cdo ditë si: mungesa e ujit për vaditje, suvecionimi nga ana e qeverisë kur ka dëme të ndryshme. Etj
Emri  
E-Mail    
Komenti  
 

Komente

Lajme te Ngjashme